piątek, 18 maja 2007

Matka Boska Ostrobramska


Litwo Ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie...
Tęsknię za Litwą.
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto cię stracił. ..
Dusza, oczy, ciało, serce, chcą tam być...

Brak komentarzy: