piątek, 18 maja 2007

Widzisz tam kapliczka stoi


Widzisz tam kapliczka stoi żebyś mógł dojechać dokąd chcesz widzisz tam przy drodze twojej jest kapliczka, więc ostrożnie jedź na ten wóz czekałeś długo to twych możliwości Rolls-Royce jest widzisz tam kapliczka stoi żebyś grzechy swe pamiętać mógł widzisz tam przy drodze twojej jedź ostrożnie, nie popędzaj kół na ten wóz czekałeś długo to jest Rolls-Ryce, to Cadillac twój wiszisz tu kapliczka stoi pewnie jeszcze szybszy chciałeś być widzisz tu przy drodze twojej już nie zdążysz, nie zobaczysz nic zabierają kupę złomu to był Rolls-Royce możliwości twych
(T. Nalepa)

Brak komentarzy: