wtorek, 24 lipca 2007

Open yo cha cha


Open yo cha cha
I be yo da da
Be my go go
Show me yo logo

Be my mama
I be yo lama
Be my diva
I be yo Shiva
Daiman daiman dekinale daliar

Dirijama daredan
Daredan daredan
Noiman delivar
Elmanateliar
Dirijale daiman
Daiman daiman
Noiman delivar
Elmanetaliar
Daiman daiman dekinale daliar

Open yo cha cha...

Daiman daiman
Dekinale daliar
Daiman daiman
Dekinake daliar
repeto
Daiman daiman dekina laiar!

Brak komentarzy: