czwartek, 6 maja 2010

Miala baba kogutaMiała baba koguta , koguta , koguta
Wsadziła go do buta , do buta hej!
O , mój miły kogucie ,kogucie
kogucie , kogucie , kogucie , kogucie
Jakże ci tam w tym bucie , w tym bucie
w tym bucie , w tym bucie jest?

Miała baba indora , indora , indora
Wsadziła go do wora , do wora hej !
O , mój miły indorze ...
Czy ci dobrze w tym worze ... jest?

Miała baba barana , barana , barana
Wsadziła go do siana , do siana hej !
O , mój miły baranie ...
Czy ci dobrze w tym sianie ... jest ?


Brak komentarzy: