czwartek, 17 czerwca 2010

Pozdrowienie


Na Kasprowym Wierchu

http://www.polskiekrajobrazy.pl./Galerie/8:Gory/27898:Kasprowy_Wierch_w_czerwcu._Tatry.html


Sponad wiślanych leci fal
wiosenny, chłodny wiatr,
leci ku mojej ziemi w dal,
ku śnieżnym szczytom Tatr.
Wichrze! Nad wzgórza, pola nieś
me pozdrowienie stąd,
rodzinną moją pozdrów wieś
i dunajcowy prąd.
Przydrożne wierzby, smreków las,
w ogródkach każdy kwiat
i wszystkie łąki pozdrów wraz,
i ludzi z wszystkich chat.
I do tych śnieżnych skał się zwróć,
ku stawom, halom gnaj,
i pozdrów mi po tysiąckroć
mój cały górski kraj...
(Kazimierz Przerwa-Tetmajer)


Brak komentarzy: